Сеизмологија – светска мапа

Подаци о сеизмичкој активности су преузети са Европско-Медитеранског сеизмичког сентра.