О нама

Опште удружење Предузетнички центар Обреновац је формирано 2. јуна 2015. године као самостално пословна интересна непрофитабилна и нестраначка организација предузетника који имају седиште радње односно седиште одговарајућег облика постојања на територији општине Обреновац. Удружење у оквиру својих права и дужности непосредно и посредно учествује у развоју делатности својих чланова у циљу повећања њихове добити,побољшања услова рада и обезбеђења правне,економске и социјалне сигурности. Седиште удружења је у Обреновцу, ул. Милоша Обреновића 115. Рад удружења је у потпуности јаван и усклађен са законом и статутом рада удружења. У оквиру удружења постоји и ради шалтер за предузетнике који има за циљ да свим напред наведеним привредним субјектима омогући што бржу и ефикаснију сарадњу са институцијама републике,града и општине. Сврха оваквог вида помоћи је да се омогући постављање питања и добијања одговора од стране надлежних без да правни субјект физички одлази у напред поменуте институције. Сва заинтересована лица питања и сугестије из домена предузетништва могу постављати и електронски путем мејла pr.centar.obr@gmail.com