baner

TRADICIONALNO DOBRA SARADNJA PREDUZETNIKA IZ ISTRE I BEOGRADA

TRADICIONALNO DOBRA SARADNJA PREDUZETNIKA IZ ISTRE I BEOGRADA
2. mart 2018.

U okviru manifestacije “Dani Istre u Beogradu”, Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda i Obrtnička komora Istarske županije održale okrugli sto o unapređenju pristupa novim tržištima za preduzetnike.

Nastavak tradicionalno dobre saradnje istarskih i beogradskih privrednika podrazumeva kontinuitet informisanja u oba smera, o potencijalnim prilikama za poslovnu saradnju, o aktuelnim potrebama i  pogodnostima pristupa tržištu, mogućnostima plasmana na nova tržišta, prilikama za izvoz, novim tehnologijama, potencijalnim partnerima, poruka je sa današnjeg okruglog stola održanog u PKS-Privrednoj komori Beograda.

Pored brojnih preduzetnika, učešće su uzeli i gradonačelnik Poreča, Loris Peršurić, predstavnici Privredne komore Srbije, Obrtničke komore Istarske županije, predsednici oštih udruženja preduzetnika Lazarevac, Obrenovac, Novi Beograd i Rakovica, Srednje turističke škole Novi Beograd i Škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula.

Gradonačelnik Poreča, Loris Peršurić je istakao važnost u razmeni iskustava. “Istra je metropola turizma, i u tom smislu, imajući u vidu i da je beogradski region u neverovatnom turističkom usponu, obostrana iskustva mogu biti dragocena u toj oblasti privrede”, rekao je gradonačelnik Poreča i dodao da je veliko interesovanje vinara iz Istre i Beograda za nastupe na sajmovima u Hrvatskoj i Srbiji.

“To je prilika da se čuju iskustva vinara, od početka procesa proizvodnje vina pa do plasmana na tržište. Mi nemamo problem sa plasmanom, jer smo kao prepoznata turistička destinacija i sami veliki potrošači, ali prostora za širenjem i unapređenjem uvek ima i možemo podeliti naša iskustva sa kolegama iz Beograda”, rekao je Peršurić.

Sa okruglog stola su potekle inicijative da već u maju mesecu vinari iz Beograda posete najznačajniji sajam vina u istri “VinIstra”, koji ove godine obeležava 45 godina postojanja, a kolegama iz Srbije istarski vinari će uzvratiti posetu na Sajmu srpskog vina u Lazarevcu, koji se održava u novembru.

Obrtnički sajam Istre u Puli biće održan u oktobru ove godine kada će preduzetnici dve zemlje razmeniti iskustva i u drugim oblastima poslovanja.

 

“ZNANJEM DO CILJA”, PRIVREDNA KOMORA SRBIJE DOBAR PARTNER PREDUZETNICIMA

U okviru seta besplatnih radionica “Znanjem do cilja” koje se u Beogradu održavaju od 19. do 23. februara za sve građane koji žele da steknu osnovna znanja neophodna za pokretanje sopstvenog biznisa, danas je, u PKS-Privrednoj komori Beograda održana radionica “Preduzetništvo-kako razraditi poslovni plan”.

Predstavnici Privredne komore Srbije su, kroz osvrt na godinu preduzetništva, upoznali polaznike sa aktivnostima koje je Komora sprovodila u cilju unapređenja preduzetništva u Srbiji, predstavili Program PKS-Privredne komore Beograda za razvoj preduzetništva sa akcionim planom 2017-2020 i preneli znanja i veštine o tome kako razraditi poslovni plan.

Drugi dan besplatnih radionica završen je primerima dobre prakse. Iskustva u preduzetničkom poslovanju, o uspesima, problemima, rezultatima, polaznicima radionice preneli su Milomir Popović, preduzetnik – MS-Milenijum, Petar Donić, preduzetnik – Viewpoint, Dragan Ćirić, preduzetnik – Respekt duo i Nikola Vuković, preduzetnik – Evoke.

Dejan Zrilić iz Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije je polaznicima predstavio ulogu i značaj Komore u osnivanju i razvoju biznisa, istakavši važnost opštih udruženja preduzetnika i uključivanja u njihov rad, a time i u rad Privredne komore Srbije, kako bi se brže i efikasnije rešavali problemi sa kojima se preduzetnici susreću u poslovanju.

Zrilić je, u predstavljanju Programa PKS-Privredne komore Beograda za razvoj preduzetništva, posebno istakao šest strateških ciljeva za ostvarenje vizije preduzetništva 2020, unapređenje poslovnog okruženja, unapređenje pristupa izvorima finansiranja, unapređenje kvaliteta radne snage, podrška inovacijama, unapređenje pristupa novim tržištima izvozom i afirmisanje i unapređenje ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnog preduzetništva.

“Privredna komora Srbije je vaš dobar partner, tu smo da pomognemo, informišemo, zastupamo, da  preko šaltera za preduzetnike koje osnivamo u lokalnim samoupravama budemo još bliži, kako bi uštedeli vaše vreme u rešavanju problema na koje nailazite”, zaključio je Zrilić.

Kao nastavak trenda podrške razvoju preduzetništva, Privredna komora Srbije je inicirala da se, posle prve “Godine preduzetništva” koja je trajala tokom 2016, u 2017. godini proglasi “Decenija preduzetništva”.

Slobodanka Džinović Kojić iz Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije je, polaznicima besplatne radionice “Znanjem do cilja”, govorila o izvorima finansiranja, mogućnostima dobijanja bespovratnih sredstava, ali i kredita sa povoljnim uslovima otplate i naglasila da je neophodno da prate javne pozive Nacionalne službe za zapošljavanje, ponude Fonda za razvoj i Razvojne agencije Srbije.

“Da biste uspešno aplicirali na neki od programa i došli do finansijskih sredstava neophodno je da imate ideju, pažljivo razrađenu, i da napravite dobar biznis plan, a mi smo ovde da vam u tome pomognemo”, rekla je Kojić.

Ona je potencijalne preduzetnike uputila u pojam i vrste biznis plana, šta sve poslovni plan mora da sadrži, šta su to operativni i finansijski planovi i prikazala konkretan primer odobravanja bespovratnih sredstava i kredita preko Fonda za razvoj.

Program Radionica „Znanjem do cilja“ sprovodi Savet za zapošljavanje grada Beograda u skladu sa usvojenim Akcionim planom zapošljavanja grada Beograda za 2018. godinu, a u saradnji sa Sekretarijatom za privredu grada Beograda, Sekretarijatom za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda, Nacionalnom službom za zapošljavanje – Filijala za grad Beograd, Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Beograda, Regionalnom agencijom za razvoj i evropske integracije Beograd, Fondom za razvoj RS – Filijala Beograd, Gradskim centrom za socijalno preduzetništvo Beograda, Agencijom za osiguranje i finansiranje izvoza RS, Poreskom upravom i Razvojnom agencijom Srbije.

Novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

U primeni je novi Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, objavljen u „Sl.glasnik RS“
br. 113/2017. od 17. decembra, stupio na snagu 25. decembra 2017. a propisuje:

Nova pravila o dostavljanju koja važe od sada za upozorenja o otkazu ugovora o radu!

Saznajte na seminaru 31.01.2018. kako da primenite nove odredbe i koje su pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa, vraćanja na rad i naknade šteta!

Poštovani,

Šta propisuju posebna pravila o zaštiti od otkaza? Kako postupate kod povrede radnih obaveza krivicom zaposlenih? Koji su zakonski koraci u proceduri kada se suočite sa krađom na radnom mestu ili odavanjem poslovne tajne? Da li ugovarate novčanu naknadu zajedno sa ugovaranjem klauzule o zaštiti konkurencije? Kontrolišete li opravdanost bolovanja svojih zaposlenih i da li smete da pozovete lekara radi provere?

Koji su najčešći sporovi u praksi u slučaju otkaza ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška? U kom momentu mora da se isplati otpremnina i šta propisuju najnovije izmene i dopune Zakona? Šta se dešava ako zaposleni odbije da potpiše aneks ugovora o radu? Znate li šta je opravdan razlog otkaza koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje? Da li uredno dostavljate rešenja zaposlenima u vezi sa njihovim pravima?

Saznajte od našeg predavača sa velikim praktičnim iskustvom odgovore na postavljena pitanja
i šta zakon i praksa kažu o prestanku radnog odnosa:

Predavač:
Advokat Jelena Milačić

31.01.2018. od 10 do 14 h
U prijatnom ambijentu hotela Zira, Beograd

Šta Vam omogućava pohađanje interaktivnog seminara?

Da reagujete pravovremeno i u skladu sa zakonom na zahteve i probleme zaposlenih u slučajevima prestanka radnog odnosa
Da budete sigurni šta možete da učinite ukoliko zaposleni odbije da zaključi aneks ugovora o radu
Da razgraničite koje sve opcije postoje za poslodavca kada je u pitanju nepoštovanje propisane radne discipline – primeri iz prakse i u situacijama nedorečenih zakonskih rešenja
Da budete sigurni u postupanje kada je u pitanju otkaz od strane poslodavca ili usled tehnološkog viška
Da saznate probleme u proceduri raskida ugovora o radu Vaših kolega iz struke kroz diskusiju, primere i razmenu iskustava, ali i pojašnjenja novih zakonskih rešenja o dostavljanju upozorenja o otkazu
Da učite na slučajevima iz bogate prakse našeg stručnog predavača

Poslednji rok za prijavu!

Seminar je namenjen

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne službe, šefovima kadrovske službe, zaposlenima u pravnim službama, zaposlenima u kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Predavač

Advokat Jelena Milačić je diplomirala na Pravnom fakultetu BU i stekla Master II Visokih evropskih i međunarodnih studija na Evropskom Institutu u Nici. Aktivan je član HR odbora Saveta stranih investitora. U advokatskoj kancelariji Bojović & Partners radila kao stariji saradnik. Tokom rada specijalizovala se u oblasti radnog prava, korporativnog i poslovnog prava. Svakodnevno pružala pravne usluge mnogobrojnim istaknutim klijentima, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Teme seminara:

1. Slučajevi prestanka radnog odnosa
Otkaz od strane poslodavca
Otkaz od strane zaposlenog
Sporazumni prestanak radnog odnosa
Prestanak radnog odnosa po sili zakona
Drugi slučajevi prestanka radnog odnosa u skladu sa Zakonom o radu
2. Otkaz od strane poslodavca – privreda
Povreda radne obaveze i radne discipline
Neostvarivanje rezultata rada
Nevraćanje na rad kod poslodavca po isteku mirovanja ili neplaćenog odsustva
Zaposleni pravnosnažno osuđen za krivično delo na radu ili u vezi sa radom
3. Otkaz usled tehnološkog viška
Šta se dešava ukoliko nastupe tehnološke, ekonomske ili organizacione promene kod poslodavca? Ako usled toga prestane potreba za obavljanjem određenog posla? Ili samo dođe do smanjenja obima posla?
Kojoj kategoriji zaposlenih može biti otkazan ugovor o radu po ovom osnovu?
Obaveza poslodavca da isplati otpremninu zaposlenima – minimalni iznos otpremnine, momenat plaćanja
Poreski aspekt otpremnine
Kada će poslodavac biti u obavezi da donese Program rešavanja viška zaposlenih?
Obavezna saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i reprezentativnim sindikatom kod poslodavca
Postupak otkaza – specifičnosti
4. Otkaz zbog odbijanja zaključenja aneksa ugovora o radu
Šta se dešava ako zaposleni odbije da potpiše aneks ugovora o radu?
U kojim slučajevima je moguće dati otkaz zaposlenom?
5. Dejstvo najnovije odluke ustavnog suda na otkaze date zaposlenima zbog krivičnog dela na radu
Dejstvo odluke US na tekuće radne sporove
Prava zaposlenih u slučaju sporova koji su okončani u protekle 2 godine
Obaveze poslodavca – usklađivanje sa odlukom US-a, izmene pravilnika o radu i ugovora o radu
6. Otkaz od strane poslodavca – državni službenici i zaposleni u jedinicama lokalne samouprave
Odbijanje premeštaja ili raspoređivanja u određenim slučajevima
Neopravdano nestupanje na radno mesto na koje je zaposleni premešten ili raspoređen;
Nezadovoljavanje na probnom radu
Nevraćanje na rad po isteku mirovanja
Zaposleni nije položio državni ili poseban stručni ispit;
Teža povreda radne dužnosti
7. Postupak otkaza – procedura i rokovi
Postupak otkaza u slučaju povrede radne obaveze i radne discipline
Postupak otkaza zbog neostvarivanja rezultata rada (specifičnosti, otkazni rok, novčana naknada)
8. Obaveze poslodavca u slučaju otkaza ugovora o radu
Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
Isplate zaostalih zarada i drugih primanja iz radnog odnosa
9. Prava i obaveze zaposlenih u slučaju otkaza ugovora o radu
Vraćanje poslodavčeve imovine
Ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenih
10. Klauzula zabrane konkurencije
11. Posebna zaštita od otkaza
12. Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa, vraćanje na rad, naknada štete, slučajevi iz prakse
Pogledajte porudžbenicu u prilogu mejla ili na linku i
prijavite se:

Telefonom: 011 329 2963
Imejlom: prodaja@forum-media.rs
Faksom: 011 208 1924
Kotizacija za interaktivni seminar:
15.600,00 RSD + PDV
Poseban paket: priručnik „Izmene i dopune zakona o radu” i kotizacija za interaktivni seminar
29.120,00 RSD + PDV
(dobijate 20% popusta na redovnu cenu priručnika)
*** Za drugog i svakog sledećeg polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene radionice!
Osnovna kotizacija obuhvata: interaktivni seminar, odštampani materijal sa seminara, sertifikat o pohađanju seminara koji dodeljuje Forum Media i prigodno posluženje. Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen!

S poštovanjem,

Tatjana Mašić
Forum Media d.o.o. Beograd
Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

Предузетнички колегијум

Привредна комора Београда је организовала предузетнички колегијум општих удружења на коме су поред представника удружења били присутни и представници општина. Сек. предузетничког центра Обреновац је узео активно учешће.

 

Сарадња са Нигеријом

Предузетнички центар Обреновац је посредовао радном састанку између представника нигеријске привредне коморе и привредне коморе Београда.

Знањем до циља

У оквиру Сајма књига одржаног у октобру 2017. скупштина града Београда, Привредна комора Београда и удружења предузетника су организовали панел дискусије са називом “Знањем до циља”. У оквиру наведене панел дискусије Предузетнички центар Обреновац је узео активно учешће.

Пословна сарадња Београда, Ленарта и Марибора

Кратак опис рада по дневном реду:

Дана 08.септембра 2017. године, у пословној згради ПКС-ПК Београда, Кнеза Милоша 12, у сали VI, са почетком у 12:00 часова, одржан је Округли сто на тему: „Пословна сарадња Београда, Ленарта и Марибора „

Састанак је отворио координатор Центра за развој предузетништва Дејан Зрилић, који је поздравио све присутне у име Привредне коморе Србије-ПК Београда.

Затим се обратила и Бранислава Симанић, директор Сектора предузетништва Привредне коморе Србије. Она је истакла да би сајамске манифестације и пословни сусрети требало да буду само део активности од заједничког интереса за привреднике и предузетнике Марибора, Ленарта и Београда. “Континуирано информисање у оба смера о привредном амбијенту, о могућностима улагања, учешћа у пројектима, законским процедурама и бројним економским питањима  је нешто што мора постати свакодневна пракса, која ће привредницима скратити пут до склапања пословних аранжмана. Улога комора је од посебног значаја, јер оне, на једном месту, пружају обједињене информације које су од кључног значаја за пословање”.

Скупу се обратио Станислав Берњак, председник Обртничке коморе Ленарт, предводник делегације, који је, након обиласка неколико дестинација у Србији, препознао потенцијал вредан улагања.

С обзиром да је скупу присуствовао највећи број предузетника и привредника  грађевинске струке, један од излагача био је и директор ГШ Бранко Жежељ, Александар Ракичевић, који је представио грађевинско-техничку школу, истичући да је реч о стручном образовању и оспособљавању ученика за грађевинску делатност. У питању су грађевински техничари, који се након завршене школе се запошљавају и учествују у различитим пројектима.

На овом пословном скупу је постојало велико интересовање за пројекат „Београд на води“, с тим у вези реч је имао  Бојан Булатовић, који је изложио кратку презентацију пројекта. Он је исказао велику захвалност што присуствује догађају  на коме учествују привредници из Словеније и што ће моћи да им представи пројекат „Београд на води“. То је пројекат који има два власника: Република Србија 32% и Eagle Hils са 68% власништва са седиштем у Абу Дабију. У питању је фирма која има велико искуство на међународном плану по питању градње сличних пројеката. Ово је једини пројекат компаније Eagle Hils који се развија на реци. „Београд на води“ се протеже на 100 хектара у непосредној близини реке Саве. Пројекат има и Променаду која је дугачка 1.8 км и креће од Бранковог моста и завршава се иза моста Газела. Током саме градње велика пажња је посвећена екологији, где се планирају пешачке стазе, стазе за бициклисте, паркови за малишане и кафићи, а само 25% је предвиђено за паркирање аутом. На самој променади нарочито током летњих месеци одигравају се разне манифестације, као што су Биоскоп на отвореном, Карневал бродова чији је домаћин ове године био „Београд на води“. Пројекат обухвата и два хотела А категорије, велики шопинг мол, који ће се простирати уз сам аутопут. Круна овог пројекта је део који се тиче самих станара. Једна од зграда ће имати 20 спратова и налази се у близини центра града, близу Калемегдана, а са друге стране je Адa Циганлије. Зграда ће имати велики број садржаја, базен, теретану, јога центар и многе друге активности. У непосредној близини се налази друга зграда, која је намењена за становање млађих брачних парова. Зграда ће имати 23 спрата, све садржаје за децу, укључујући и вртић.

Предвиђено је да пројекат у све четири фазе буде готов за 12 година, а да прва фаза буде готова за 4 године.

Након излагања и кратке презентације пројекта „Београд на води“ , учесници су имали прилику да поставе неколико конкретних питања на ову тему, а координатор Центра за развој предузетништва, Дејан Зрилић,  се захвалио пројектном тиму, који су узели учешће на овом скупу.

Други део дискусије се односио на представљање Општих удружења предузетника, која функционишу у оквиру Привредне коморе Србије, а са територије града Београда.

Први од предузетника се обратио Миломир Поповић, секретар Општег удружења Предузетнички центар Обреновац. Он је поздравио све присутне госте и представио Општину Обреновац, која се налази 25 км од Београда, са добром инфра структуром, која пружа могућност за развој самог предузетништва. Оно што Обреновац истиче већ пар година уназад јесте развој коридора аутопута, који пролази кроз Обреновац и дели га на два дела. Обреновац се налази на реци Сава, која је пловна свим делом Обреновца.. Опште удружење Предузетнички центар Обреновац обухвата предузетнике, мала и седња предузећа, којих има 1430. Основни циљ јесте да сви регистровани предузетници и привредни субјекти на територије општине Обреновац имају могућност давања и пружања свих врста правне помоћи. Са Привредном комором Србије-ПКБеоградом, Општина је умрежена, што говори о томе да на свако постављено питање, одговор се може добити у року од 3 дана. Обреновац је општина која је добро дошла за било коју врсту улагања. Локална самоуправа за  градску општину Обреновац је ове године издвојила значајна средства за уређење бањског лечилишта, и тиме допринела туристичкој понуди Обреновац.

Реч је имао и Миливоје Коцић, председник Општег удружења предузетника Раковице, који је истекао да је чврстог уверења да ће предузетници београдске општине Раковица данас постићи и конкретан пословни договор.
Скупу је присуствовало десет фирми из општине Раковица, из области туризма, грађевинарства, текстилне индустрије и саобраћаја.

Након излагања Коцића, представљање је наставио Драган Ћирић, председник Општег удружења предузетника Нови Београд. Он је истекао да је у питању удружење које је скоро основано и има за циљ удруживање и повезивање привредника, како на територији општине Нови Београд тако и њихово ширење на целу Србију и Балкан. Данас је то повезивање и удруживање српских и словеначких привредника, како би заједно наступали на неком трећем тржишту.

Предузетништво у општини Барајево представио је и председник Општег удружења предузетника Барајево Момчило Тришић, који је истекао да очекује сарадњу са словенцима у циљу развоја и унапређења привреде и предузетништва у општини Барајево.

Секретар Општег удружења предузетника Гроцке је  Саво Ћеранић, је истекао да Удружење послује више од годину дана на територији општине Гроцка која се протеже на 300 квадратних км и има 100 000 становника. На неколико локација постоје развијене индустријске зоне. Општина је претежно пољопривредна, доминира грана воћарства. Када су у питању предузетници има их у свим областима, пре свега општина је била развијена металски. С тим у вези Ћеранић је позвао све привреднике на сарадњу.

Реч су имали и други индивидуални предузетници. Представила се Данијела Бискупић, из фирме Беохрам. У питању је породична фирма, која се бави производњом PVC столарије, која је на веома високом нивоу, са дугим низом година на тржишту. Она је истекла велику част што присуствује скупу где се повезују словеначки и српски привредници.

Након излагања српских привредника реч је добио и председник Обртничке коморе Ленарт, Станислав Берњак, који је предводио делегацију и који је изразио захвалност присуствовања на оваквом скупу, чији је основни циљ да се сарадња српских и словеначких привредника дигне на што већи ниво.

Округлом столу су присуствовали и привредници из Ленарта, Марибора и Руше, који су представили своје фирме из различитих делатности.

Ауто-центар Нинић са Звездаре, који је истекао да из техничке школе ГСП са Звездаре, ученици долазе код њега на усавршавање и образовање, као и да из његове фирме годишње изађе минимум 10 ученика са употребљивим знањем за било који процес рада.

Овим је закључен састанак, као први део, а као други део организован је обилазак пројекта „Београд на води“,  и шетња по Променади.

Округли сто је завршен у 13 и 30 h.

Закључак:

 • Јачање економске сарадње  у смислу удруживања са привредницима из Словеније кроз различите привредне програме.
 • Даљи рад на унапређењу приступа новим тржиштима кроз заједнички наступ на сајамским манифестацијама.
 • Дате су препоруке да у наредном периоду треба радити на унапређењу квалитета радне снаге кроз развој концепта дуалног образовања који подразумева сарадњу са образовним институцијама двеју држава.

Apex program 150 mil EUR za mala i sr preduzeca

Iz Apex programa 150 mil EUR za mala i srednja preduzeća – Banke počele prijem zahteva za kredite

(Foto: archerix/shutterstock.com)

Petnaest poslovnih banaka u Srbiji počelo je da odobrava povoljne zajmove malim i srednjim preduzećima iz Apex programa Evropske investicione banke.

 

EIB je Srbiji odobrila novi peti Apex program vredan 500 mil EUR a sada je preko poslovnih banaka puštena tranša od 150 mil EUR.

 

– Ova kreditna linija ima veoma atraktivne kamatne stope od oko 3% indeksirane u evrima, dok su za preduzeća koja zapošljavaju mlade ili su uključena u programe obuke mladih predviđene i dodatne povoljnosti pa je i kamata niža – kaže Katarina Obradović Jovanović iz Ministarstva privrede.

 

Krediti se mogu upotrebiti za u ulaganje u trajna obrtna sredstva i investicione projekte. Odobravaju se u iznosu do 12,5 mil EUR, na rok od minimalno 2 godine i uz 2 godine grejs perioda.

 

Kako kaže Katarina Obradović Jovanović, sredstva su namenjena prvenstveno za preduzeća koja planiraju veće investicione projekte. Ona dodaja i da će krajem godine početi pregovori za sledeću tranšu kredita od 200 mil EUR.

 

Link: http://www.ekapija.com/financing/1869695/iz-apex-programa-150-mil-eur-za-mala-i-srednja-preduzeca-banke

COSME program finansiranja

Uključite se odmah – izaberite jedan od aktuelnih programa i konkurišite!
Poštovani,

U okviru COSME programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća otvoren je novi poziv sa budžetom 2.600.000 EUR! Ovim sredstvima se finansira do 75% ukupne vrednosti projekta!

Sada je vreme da se informišete kako biste konkurisali za bespovratna sredstva i unapredili svoj biznis!

Zbog velikog interesovanja treći put ponavljamo seminar 28.09.2017. gde ćete saznati koju dokumentaciju prikupiti, šta uraditi pre prijave projekta, kome se obratiti i kako konkurisati za sledeće nove programe:

 • Evropske programe za privredu Srbije
 • Fond za inovacionu delatnost – Program ranog razvoja
  i Program sufinansiranja inovacija
 • Programe razvojne agencije u Srbiji
 • Bespovratna sredstva za nabavku opreme
 • Programe za unapređenje poslovanja
 • Investicione programe
 • Finansiranje inovacionih projekata, transfer tehnologije
 • Program Cosme

U saradnji sa stručnim predavačem u oblasti finansiranja organizujemointeraktivnu radionicu gde ćete saznati kako konkurisati, šta pripremiti od dokumentacije i kako dobiti finansijska sredstva za Vašu kompaniju:

 

33 programa finansiranja privrede Srbije –
Godina Preduzetništva i EU fondovi
– interaktivni seminar –

 

Predavač:
Vladimir Pandurov
28.09.2017. od 10 do 14 h
Hotel 88 Rooms, Beograd

Broj mesta je ograničen – rezervišite svoje mesto na vreme!

 

Na seminaru ćete dobiti jedinstven katalog finansiranja svih 33 programa za privredu Srbije, i saznati:

 • Predlog strategije – kako „napasti“ izvore finansiranja
 • Koji je pravi fond za Vas – kako izabrati program
 • Spisak institucija i kontakt osoba za podršku tokom pripreme konkursne dokumentacije
 • Šta uraditi pre pripreme projekta
 • Priprema dokumentacije – mislite na vreme i poslušajte savete našeg predavača
 • Najčešće greške u drugim prijavama – izbegnite ih

Koja su prava, obaveze i najčešće dileme poslodavaca koji upućuju zaposlene na službeni put?

Koja su prava, obaveze i najčešće dileme poslodavaca
koji upućuju zaposlene na službeni put?

 

Poštovani,

Službena putovanja deluju kao jednostavna stvar – dok se u praksi možete susresti sa brojnim nedoumicama, pravnim procedurama i dilemama:

 • Kako da razlikujete službeno putovanje od redovnog rada – kada zaposleni rad obavlja na terenu ili mu je putovanje po različitim mestima u svakodnevnom opisu poslova?
 • Na koju još naknadu troškova zaposleni ima pravo pored dnevnice? Da li zaposlenom možete da umanjite dnevnicu ukoliko u okviru plaćenog hotelskog smeštaja ima obezbeđen obrok? Kako se računa dnevnica zaposlenom koji na službeni put polazi tako što putuje kroz Republiku Srbiju, a zatim u inostranstvu obilazi više zemalja?
 • Od kog tačno momenta se zaposlenom računa službeno putovanje?
 • Da li zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad ako službeni put traje duže od redovnog radnog vremena?
 • Na koliko dnevnog i nedeljnog odmora zaposleni ima pravo u vezi sa službenim putovanjem?
 • Kakav je poreski tretman naknade troškova smeštaja i prevoza ako zaposleni ne priloži račun o smeštaju ili prevozu na službenom putu? Ili ako se zaposleni upućuje na službeni put u mesto u kom ne postoji hotelski ili sličan smeštaj?
 • Kakav je tretman plaćenih novčanih kazni za prekršaje koje zaposleni učini na službenom putu (npr. nepropisno parkiranje)?

Potražite odgovore na pitanja u vezi sa službenim putovanjima koja Vas u praksi muče na našem seminaru:

SLUŽBENA PUTOVANJA:
PRAVA, OBAVEZE I DILEME U PRAKSI
Predavač: advokat Milan Ranđelović, stručnjak za radno i socijalno pravo

 

Seminar će biti održan u hotelu Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10k, Novi Beograd
21.07.2017, od 10:30 do 14:30 h

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih odredbi i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA:

 1. Službena putovanja u zemlji
  • Pojam službenih putovanja i propisi koji ih regulišu
  • Kako se aktima poslodavca reguliše dnevnica, naknada troškova za prevoz i smeštaj
  • Putni nalog i obaveze zaposlenog u vezi sa dokumentacijom na službenom putovanju
  • Službeni put u AP Kosovo i Metohija
  • Poreski tretman naknade ovih troškova
 2. Službena putovanja u inostranstvo
  • Dnevnica, naknada troškova za prevoz i smeštaj
  • Mogućnost primene Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
  • Naknada troškova za izdavanje vize, vakcinaciju, troškova reprezentacije, iznajmljivanja prostorija, itd.
  • Plaćanje akontacije zaposlenom
  • Poreski tretman naknade ovih troškova
 3. Ostala pitanja u vezi sa službenim putovanjima
  • Ostvarivanje prava na dnevni i nedeljni odmor u vezi sa službenim putovanjima
  • Prekovremeni rad na službenom putovanju
  • Radni sporovi povodom naknade troškova službenih putovanja
  • Posebni kolektivni ugovori koji uređuju službena putovanja
  • Naknada troškova za službena putovanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca
Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za
kupovinu našeg priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“,
sa gotovim modelima radno-pravnih dokumenata u Word formatu!

 

Cena seminara: 15.600,00 RSD + PDV
Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik „Izmene i dopune ZOR-a”)

*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Rezervišite svoje mesto na seminaru:

– pošaljite nam popunjenu narudžbenicu iz priloga ili sa linka faksom ili mejlom ili
– pozovite nas telefonom.

Telefon: 011 329 2963, 060 329 2963

I-mejl: prodaja@forum-media.rs

Faks: 011 208 1924