Предузетнички колегијум

Привредна комора Београда је организовала предузетнички колегијум општих удружења на коме су поред представника удружења били присутни и представници општина. Сек. предузетничког центра Обреновац је узео активно учешће.