Koja su prava, obaveze i najčešće dileme poslodavaca koji upućuju zaposlene na službeni put?

Koja su prava, obaveze i najčešće dileme poslodavaca
koji upućuju zaposlene na službeni put?

 

Poštovani,

Službena putovanja deluju kao jednostavna stvar – dok se u praksi možete susresti sa brojnim nedoumicama, pravnim procedurama i dilemama:

 • Kako da razlikujete službeno putovanje od redovnog rada – kada zaposleni rad obavlja na terenu ili mu je putovanje po različitim mestima u svakodnevnom opisu poslova?
 • Na koju još naknadu troškova zaposleni ima pravo pored dnevnice? Da li zaposlenom možete da umanjite dnevnicu ukoliko u okviru plaćenog hotelskog smeštaja ima obezbeđen obrok? Kako se računa dnevnica zaposlenom koji na službeni put polazi tako što putuje kroz Republiku Srbiju, a zatim u inostranstvu obilazi više zemalja?
 • Od kog tačno momenta se zaposlenom računa službeno putovanje?
 • Da li zaposleni ima pravo na uvećanje zarade za prekovremeni rad ako službeni put traje duže od redovnog radnog vremena?
 • Na koliko dnevnog i nedeljnog odmora zaposleni ima pravo u vezi sa službenim putovanjem?
 • Kakav je poreski tretman naknade troškova smeštaja i prevoza ako zaposleni ne priloži račun o smeštaju ili prevozu na službenom putu? Ili ako se zaposleni upućuje na službeni put u mesto u kom ne postoji hotelski ili sličan smeštaj?
 • Kakav je tretman plaćenih novčanih kazni za prekršaje koje zaposleni učini na službenom putu (npr. nepropisno parkiranje)?

Potražite odgovore na pitanja u vezi sa službenim putovanjima koja Vas u praksi muče na našem seminaru:

SLUŽBENA PUTOVANJA:
PRAVA, OBAVEZE I DILEME U PRAKSI
Predavač: advokat Milan Ranđelović, stručnjak za radno i socijalno pravo

 

Seminar će biti održan u hotelu Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10k, Novi Beograd
21.07.2017, od 10:30 do 14:30 h

 

Ovaj seminar Vam omogućava:

 • Pojašnjenja zakonskih odredbi i aktuelne prakse u vezi sa službenim putovanjima
 • Razjašnjenja nedoumica u vezi sa pravima i obavezama zaposlenih i poslodavaca
 • Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

TEME SEMINARA:

 1. Službena putovanja u zemlji
  • Pojam službenih putovanja i propisi koji ih regulišu
  • Kako se aktima poslodavca reguliše dnevnica, naknada troškova za prevoz i smeštaj
  • Putni nalog i obaveze zaposlenog u vezi sa dokumentacijom na službenom putovanju
  • Službeni put u AP Kosovo i Metohija
  • Poreski tretman naknade ovih troškova
 2. Službena putovanja u inostranstvo
  • Dnevnica, naknada troškova za prevoz i smeštaj
  • Mogućnost primene Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
  • Naknada troškova za izdavanje vize, vakcinaciju, troškova reprezentacije, iznajmljivanja prostorija, itd.
  • Plaćanje akontacije zaposlenom
  • Poreski tretman naknade ovih troškova
 3. Ostala pitanja u vezi sa službenim putovanjima
  • Ostvarivanje prava na dnevni i nedeljni odmor u vezi sa službenim putovanjima
  • Prekovremeni rad na službenom putovanju
  • Radni sporovi povodom naknade troškova službenih putovanja
  • Posebni kolektivni ugovori koji uređuju službena putovanja
  • Naknada troškova za službena putovanja licima koja nisu zaposlena kod poslodavca
Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za
kupovinu našeg priručnika „Izmene i dopune Zakona o radu“,
sa gotovim modelima radno-pravnih dokumenata u Word formatu!

 

Cena seminara: 15.600,00 RSD + PDV
Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik „Izmene i dopune ZOR-a”)

*Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen.

Rezervišite svoje mesto na seminaru:

– pošaljite nam popunjenu narudžbenicu iz priloga ili sa linka faksom ili mejlom ili
– pozovite nas telefonom.

Telefon: 011 329 2963, 060 329 2963

I-mejl: prodaja@forum-media.rs

Faks: 011 208 1924