Apex program 150 mil EUR za mala i sr preduzeca

Iz Apex programa 150 mil EUR za mala i srednja preduzeća – Banke počele prijem zahteva za kredite

(Foto: archerix/shutterstock.com)

Petnaest poslovnih banaka u Srbiji počelo je da odobrava povoljne zajmove malim i srednjim preduzećima iz Apex programa Evropske investicione banke.

 

EIB je Srbiji odobrila novi peti Apex program vredan 500 mil EUR a sada je preko poslovnih banaka puštena tranša od 150 mil EUR.

 

– Ova kreditna linija ima veoma atraktivne kamatne stope od oko 3% indeksirane u evrima, dok su za preduzeća koja zapošljavaju mlade ili su uključena u programe obuke mladih predviđene i dodatne povoljnosti pa je i kamata niža – kaže Katarina Obradović Jovanović iz Ministarstva privrede.

 

Krediti se mogu upotrebiti za u ulaganje u trajna obrtna sredstva i investicione projekte. Odobravaju se u iznosu do 12,5 mil EUR, na rok od minimalno 2 godine i uz 2 godine grejs perioda.

 

Kako kaže Katarina Obradović Jovanović, sredstva su namenjena prvenstveno za preduzeća koja planiraju veće investicione projekte. Ona dodaja i da će krajem godine početi pregovori za sledeću tranšu kredita od 200 mil EUR.

 

Link: http://www.ekapija.com/financing/1869695/iz-apex-programa-150-mil-eur-za-mala-i-srednja-preduzeca-banke